YEŞİLIRMAK HAVZASI  |     |  YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ  |  İLETİŞİM  |  KÜNYE TR  |  EN

Toprağın derinliklerinden tabiata kök salarak yine o toprak üzerinde yaklaşık Yedibinbeşyüz yıllık tarihe, birbirinden farklı medeniyetlere ve insanlara ev sahipliği yapmış ortak bir noktadır, Yeşilırmak.

Yeşilırmak Havzası, bu ortak noktanın farkındalığını sağlayarak insanlara bu önemi anlatmaktadır.

Bölgesel kalkınmanın sağlanması, kültür ve tabiat varlıklarının korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi ve çeşitli kuruluşların bir merkezden koordine edilerek sorunların çözümlenebilmesi için ''Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'' kurulmuştur.

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından hazırlanan Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi; Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini içine alan ve Türkiye'nin kalkınmışlık çizgisinin altında kalan bu bölgenin topyekün planlı bir kalkınma hamlesi çerçevesinde, yerel yönetim anlayışıyla diğer bölgeler ve ülkenin genel kalkınmışlık çizgisine ulaştırılması hedeflenerek hazırlanmış bir bölgesel kalkınma modelidir.

Proje, Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenleri önlemek için gerekli tedbirleri almak, akış rejimini düzenlemek, Yeşilırmak Havzası'nda bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmayı amaçlamaktadır.

Tarımdan turizme, yaşam kalite ve standardının arttırılmasından çevre kirliliği sorununa kadar geniş bir yelpazeyi ele alan bu projenin bölgede olduğu kadar Türkiye açısından da ne kadar önemli olduğunu biliyor ve gittiğimiz bu yolda amacımızın geniş kitleler tarafından benimsenerek gelişeceğine inanıyoruz.


http://www.yesilirmak.org.tr

 

 
  AMASYA VALİLİĞİ | ÇORUM VALİLİĞİ | SAMSUN VALİLİĞİ | TOKAT VALİLİĞİ